bretoncafe

  : pl   : en

  : o festiwalu

  : program

  : wykonawcy

  : archiwum

  : sponsorzy
    patroni

  : kontakt

 

 

<<< powrót :::

Teatr Bretoncaffe został założony w 2001 roku w Warszawie przez trójkę artystów:  Annę Godowską, tancerkę i choreografa, Sławomira Krawczyńskiego, dramaturga i reżysera oraz Dominika Strycharskiego, muzyka i kompozytora.

"Opera Toffi" to multimedialny spektakl Teatru Bretoncaffe inspirowany zjawiskiem teatru operowego. Eklektyzm opery został tu sprowadzony do minimalistycznej, formy, stanowiącej połączenie muzyki, śpiewu, tekstu, teatru oraz video-instalacji.

W wielu miejscach świata opera stanowi wciąż żywą tradycję. W Polsce moda na operę rośnie, choć zasięg i stopień jej oddziaływania trudny jest do określenia. Teatr operowy to fenomen poniekąd paradoksalny: jako gatunek dążący z samych założeń do największej pełni ekspresji, poprzez swoją totalność właśnie, bezpośrednio graniczy z kiczem. Potęga muzyki i ludzkiego głosu zderza się tu często z wątłością inscenizacji i aktorstwa, z pustą przesadą, przerysowanym gestem. Piękno sąsiaduje w niej z tandetą. W tym zderzeniu widzimy ciekawą paralelę do wszelkich "wielkich" idei duchowych, które w praktyce borykają się z małością, a także do współczesności, która z kolei próbuje idealizować banał. "Opera toffi" to także satyra na media współczesne wytwarzające swój własny typ kultury, który oddala się coraz bardziej od źródeł ludzkiego ducha. To wizja świata, który stał się "kopią bez oryginału", a może nawet "kopią kopii".

Przede wszystkim jednak "Opera Toffi" to surrealistyczny pastisz opery, a zwłaszcza jej odmiany melodramatycznej. Drwina z konwencjonalnej emocjonalności, a jednocześnie czysta zabawa formą.

Libretto / libretto    Sławomir Krawczyński

Reżyseria / directed by

Muzyka / music

Śpiew / singing      Dominik Strycharski

Orkiestra / orchestra

DJ Cues: Sampler, Laptop

Jakub Rutkowski: Elektroniczna Perkusja, Keyboard /electronic percussion, keyboard

Aleksander Papierz: elektryczne saksofony, Keyboard / electric saxophones, keyboard

Dominik Strycharski: flety proste, śpiew / pipes, singing

Video / video  Lech Rowiński

Montaż komputerowy /computer editing

Animacja / animation

Produkcja / production        Stowarzyszenie Scena 96, Stowarzyszenie Zmiana Społeczna

Współpraca  / co-operation  Bytomskie Centrum Kultury ( the Cultural Centre in Bytom)