: pl   : en

  : about festival

  : programme

  : artists

  : archive

  : sponsors
    patrons

  : contact

 

THE V FESTIVAL OF THEATRICAL MUSIC  ::::   15-17 may 2009  ::::

::: Zygmunt Konieczny - the composer of theatrical music  >>>

::: Włodzimierz Staniewski - director, founder OPT Gardzienice  >>>

::: Kapela BRODÓW  >>>

::: Max Klezmer Band  >>>

::: Teatr Cinema "Short History of Marching Step"  >>>

 

THE FESTIVAL OF THEATRICAL MUSIC  ::::   17 - 19 / 29-31 may 2008  ::::

::: Teatr BRETONCAFFE  The manifesto of a lizard  >>>

::: Stanisław Radwan - theatrical music  >>>

::: Andrzej Czajkowski  - theatrical music >>>

::: PULSARUS Futurejazz Trio >>>

::: Cie Efrat Stemplera - 1,2,3 Sauerfisch Reloaded >>>

::: Workshops Teatr Cinema  - Short History of Marching Step >>>

 

THE FESTIVAL OF THEATRICAL MUSIC  ::::   20 - 22 april 2007  ::::

SILENCE AND RHYTHM  ::: THEATRE AND MUSIC

::: Maciej Grzybowski - piano recital >>>

::: Jacek Ostaszewski - theatrical music >>>

::: THE LOWER SILESIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA >>>

::: Kwartet Śląski >>>

::: KARBIDO - THE TABLE >>>

::: The fragments of dance, the fragments of love - TEATR CINEMA/THE STONE >>>

::: BRETONCAFE - OPERA TOFFI >>>

::: KOCUDZA - THEATRUM VITAE ET MORTIS >>>

::: Satirical Song's Theatre "Czyści jak łza" >>>

::: Kapela Hałasów - The Nomads of Culture >>>

::: Teatr Cinema >>>

 

THE FESTIVAL OF THEATRICAL MUSIC  ::::  21 - 23  kwietnia 2006::::

::: MIKOŁAJ TRZASKA - ULISSES IV

::: Peter NIKL, Kristyna LHOTAKOVA, Ladislav SOUKUP - THE DANCE OF TOYS

::: JERZY SATANOWSKI - ZANIM BĘDZIESZ U BRZEGU

     HANNA BANASZAK , MIROSŁAW CZYŻYKIEWICZ

     Wiesław Wysocki, Wojciech Zieliński, Tadusz Czechak, Piotr Stawski

::: THE LOWER SILESIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA >>>

::: SCHOLA TEATRU WĘGAJTY - LUDUS PASCHALIS >>>

::: STOWARZYSZENIE TEATRALNE CHOREA - TEZEUSZ W LABIRYNCIE

::: JACEK HAŁAS >>>

::: AnimaMUNDI R.KAWALEC - HAMLET - W BUDOWIE

 

THE FIRST FESTIVAL OF THEATRICAL MUSIC :::: 1 - 2  kwietnia 2005 ::::

::: TRIO TARGANESCU - SUITA TEATRALNA >>>

::: BOGUSŁAW SCHAEFFER - GESTURES na Orkiestrę Kameralną
     TENTATIVE MUSIC NINE STUDIES on themes of MAX ERNST:
     Edward SYTIANKO - flet , dr Jadwiga HODOR - narracja
     ORKIESTRA FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ pod dyrekcją B. Olędzkiego >>>

::: Teatr CINEMA - NIE MÓWIĘ TU O MIŁOŚCI >>>

::: Teatr GARDZIENICE- ORKIESTRA ANTYCZNA: METAMORFOZY z pracy nad spektaklem