staniewski

  : pl   : en

  : o festiwalu

  : program

  : wykonawcy

  : archiwum

  : sponsorzy
    patroni

  : kontakt

 

<<< powrót :::

Osiągnięcia "Gardzienic" przychodzą jak cudowny dar. Ta niezwykła, nieprzejednana polska grupa, pracująca pod inspirującym przewodnictwem Włodzimierza Staniewskiego, jest, wg mnie jednym spośród zaledwie kilku w świecie znaczących zespołów teatralnych.
(Susan Sontag w nocie do książki "Hidden Territories: the Theatre of Gardzienice" Włodzimierza Staniewskiego z Alison Hodge, Routledge, Londyn 2003).

Założony w 1977 roku przez Włodzimierza Staniewskiego, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" ma charakter autorski. Jest jedną z najbardziej znanych grup teatru eksperymentalnego na świecie. Dorobek Gardzienic wywarł wielki wpływ na wielu praktyków teatru i był szeroko opisywany w licznych publikacjach.
W ostatnich latach teatr skupia uwagę na Starożytnej Grecji jako źródle europejskiej kultury. Eksploruje się tu zapomniane techniki aktorskie teatru Antycznej Grecji odnosząc się do istniejących ikonograficznych i literackich źródeł, jak też do zabytków muzyki Antycznej Grecji oraz do technik cielesnych. Wiedzie to w swym założeniu do wskrzeszenia tragedii z ducha muzyki.

Gardzienice występowały na całym świecie, m.in., w Wielkiej Brytanii (Stratford's Royal Shakespeare Company, Barbican Centre w Londynie), USA (Teatr La MaMa w Nowym Jorku, Getty Centre w Los Angeles), Rosji (Centrum Meyerholda w Moskwie), Niemczech (Teater der Welt Festiwal, Der Hebbel am Uffer Theater w Berlinie), Korei Południowej (The Seoul Olympic Arts Festival), Japonii (Suzuki`s Toga Festival), Brazylii (Sao Paolo International Theatre Festival), Egipcie (Nowa Biblioteka Aleksandryjska) i wielu innych.

Najważniejszym z licznych przedsięwzięć dydaktycznych Gardzienic, jest założona w 1997 roku, z inicjatywy Włodzimierza Staniewskiego, Akademia Praktyk Teatralnych. Zajęcia Akademii, koordynowane przez Mariusza Gołaja,  prowadzone są przez artystów związanych z Ośrodkiem, oraz wybitnych praktyków i teoretyków teatru z całego świata, skupiają się na kształtowaniu środków aktorskiego wyrazu, badaniach tradycji źródłowych w zakresie głosu, ruchu i muzyki, działalności teatralnej kształtującej postawy w kulturze.


Włodzimierz Staniewski (ur. 1950 w Bardo) - reżyser, założyciel i prowadzący Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Reżyser międzynarodowych programów kulturotwórczych, twórca autorskiej metody treningu aktorskiego i esejów teatralnych, wykładowca. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Wrocławskim. Po latach aktywności w eksperymentalnym i awangardowym ruchu teatralnym, powołał w 1977 roku własny zespół. Metoda aktorska Staniewskiego, znana jako ekologia teatru (por. Alison Hodge, Staniewski Włodzimierz: "Gardzienice and the Naturalised Actor, Twentieth Century Actor Training", Routledge, London and New York, 2000). wymieniana jest jako jedna z ważniejszych w XX wieku. Jako reżyser i autor wykładał i prowadził klasy mistrzowskie w wielu renomowanych teatrach i ośrodkach akademickich. Jest autorem książki "Hidden Territories" , Routledge, London and New York, 2003.